Forró nyári kedvezmények júliusban!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Hatályos: 2023.10.01.

Utolsó módosítás 2024.05.08.

 

Köszöntjük a Certus Mercatus, mint az iRobot termékek forgalmazójának weboldalán!

 

Szolgáltatásunk nyújtása során elsődleges szempontunk vásárlóink elégedettsége. Ehhez azonban fontos, hogy szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban (a továbbiakban: “Szerződés” vagy “ÁSZF”) rögzítünk.

 

A Szolgáltatás nyújtója a

 

Cégnév: Certus Mercatus, s.r.o.

Székhely: Zizkovu 282/9, Vysocany, 190 00 Prága, Cseh Köztársaság

Nyilvántartási szám: C136164

Adószám: CZ27305571

Nyilvántartja: Prágai Cégbíróság

Képviseli: Miroslav Kaspar igazgató

E-mail: recepce@certus-mercatus.com

(a továbbiakban, mint: “Szállító”)

 

A Szállító magyarországi értékesítésével kapcsolatos képviselete:

 

Cégnév: Certus Mercatus Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-167866

Adószám: 24322414-2-13

Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Miroslav Kaspar ügyvezető önállóan

E-mail: hu.info@certus-mercatus.com

(a továbbiakban: „Képviselő“)

 

A Szállító a https://www.irobot.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül iRobot márkájú robotporszívók és azokhoz tartozó kiegészítők (a továbbiakban együttesen: „Termékek”) értékesítését (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) végzi.

 

A Szállító az iRobot Termékeket a Termékek gyártójával és az iRobot védjegy, valamint szabadalom jogosultjával, az iRobot Corporation-nel (székhelye: 8 Crosby Drive Bedford, MA 01730, Amerikai Egyesült Államok, nyilvántartási szám: 000733447, képviseli: Colin M. Angle igazgató) kötött megállapodás alapján jogszerűen forgalmazza Magyarországon és számos európai országban.

 

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mivel jelen Szerződés szabályozza a Szállító, mint a Szolgáltatás nyújtója és az Ön, mint a Szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: „Vásárló”) között a Szolgáltatással kapcsolatos jogviszony részletes szabályait.

 

Jelen ÁSZF vonatkozik valamennyi Terméknek a Vásárló által a Weboldalon keresztüli, azaz online webáruházon keresztül történő megvásárlására.

 

Azzal, hogy a Vásárló a Szállító részére a Weboldalon keresztül megrendelést (a továbbiakban: „Megrendelés“) ad le, a felek között adásvételi szerződés jön létre a megrendelt Termékek vonatkozásában. A Megrendeléssel a Vásárló  egyúttal kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte és azt kötelezőnek fogadja el.

 

A Vásárlót a Megrendelés leadása előtt megfelelő módon értesítjük a jelen ÁSZF-ről, és a Vásárlónak a Megrendelés leadása előtt lehetősége nyílik az ÁSZF tartalmának megismerésére.

 

 1. A SZOLGÁLATÁS IGÉNYBEVÉTELE, A VÁSÁRLÓ FOGALMA

 

1.1. A Weboldalon elérhető Szolgáltatást kizárólag azon személy használhatja, azaz az a Vásárló adhat le Megrendelést, aki a jelen ÁSZF és a Szállító által közzétett adatvédelmi tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben ezen feltételek a Vásárló nem teljesíti, vagy nem kívánja teljesíteni, úgy a Weboldalon keresztül vásárlást nem eszközölhet.

 

1.2. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kiskorú, vagy akinek cselekvőképessége az adásvétel tekintetében, vagy teljeskörűen kizárt, kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével, vagy útján veheti igénybe a Szolgáltatást és nem adhat le Megrendelést. Ezen feltétel teljesítése a Vásárló kötelessége és felelőssége, tekintettel arra, hogy a Szállítónak nincs módja ezen feltételek meglétének egyedi vizsgálata.

 

1.3. A Weboldalon megvételre kínált Termékek értékesítése kizárólag fogyasztók valamint a Szállító tevékenységétől eltérő vállalkozások, mint végfelhasználók részére történik, azzal, hogy a végfelhasználók nem jogosultak a termékeket tovább, illetve újra értékesíteni, amelyre tekintettel a Szállító fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon történő vásárlás során ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

 

A jelen ÁSZF értelmezésében fogyasztónak az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy minősül, aki Termékeket vásárol, azokra vonatkozó Megrendelést ad le, használ, igénybe vesz vagy a Termékekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, rovábbá a a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a vonatkozó magyar és Európai Uniós jogszabályok értelmében fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely Termékeket vásárol, azokra vonatkozó Megrendelést ad le, használ, igénybe vesz vagy a Termékekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

1.4. Azon Vásárlókra, akikre a fenti kritériumok nem érvényesek vállalkozásnak minősülnek és a jelen ÁSZF-nek vagy a vonatkozó jogszabályoknak a fogyasztókra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandóak.

 

1.5. A termékeket kizárólag, egyéni felhasználáshoz szükséges mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Szállító fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

 

1.6. Ahhoz, hogy a Vásárló a Szolgáltatást igénybe vegye és Megrendelést adjon le nincs szükség a Weboldalon történő regisztrációra.

 

 1. MEGRENDELÉS LEADÁSA

 

2.1. A rendelések leadása a Weboldalon keresztül történik. Az eladásra kínált Termékeknek Weboldalon történő elhelyezése, illetve közzételel nem minősül ajánlattételi felhívásnak vagy nyilvános ajánlatnak. A Szállító nem garantálja, hogy a Weboldalon közzétett valamennyi Termék mindig és azonnal rendelkezésre áll. A Termékek elérhetőségét a Szállító mindig a Megrendelés alapján erősíti meg.

 

2.2. A folyamat elindításához a “Termékek” menüpontra, azon belül pedig a „Roomba®  Robotporszívók”, a „Braava® Felmosórobotok” vagy „Kiegészítők” almenüpontra kattintás majd pedig a megrendelni kívánt Termék kiválasztása szükséges. A Termék kiválasztása a Weboldalon közzétett képek alapján történik. A megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a Termék nevére vagy a Terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

 

2.3. Felhívjuk a Vásárlóink figyelmét, hogy a Weboldalon az egyes Termékekről közzétett képek és a kiszállításra kerülő Termékek között – lényegi tulajdonságokat nem érintő – eltérések lehetnek. Az eltérés a Weboldalon közzétett képek elkészítésekor használt megvilágítás, továbbá a Vásárló által használt eszköz (telefon, laptop, asztali számítógép, tablet) kijelzőjének felbontásából kifolyólag adódhat.

 

2.4. A Szállító minden Termék mellett feltűnteti annak lényeges tulajdonságait, például funkcióit, továbbá az árat. Az árakról további információ az 6. fejezetben található.

 

2.5. A Terméket a Vásárló, a “Kosárba” gombra kattintással tudja kiválasztani és az az alább ismertetett további lépéseket megtéve véglegesíteni a rendelését.

 

2.6. A Szállító a “Kosárban” feltűnteti a megrendelni kívánt Terméke(ke)t és a fizetendő részösszeget, illetve a Termék(ek) teljes vételárát. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a vásárlás folytatása, illetve a megrendelés véglegesítése előtt változtasson a darabszámokon. A Vásárló ezt követően a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintással léphet tovább. Ezen az oldalon szükséges megadni a Megrendeléshez és szállításhoz szükséges információkat (vezeték- és keresztnév, kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, illetve amennyiben ettől eltér, úgy szállítási adatokat) egy erre szolgáló adatlapon, továbbá amennyiben a Vásárló cég nevében vásárol, úgy a cég adatait (cégnév, székhelycím, adószám).

 

2.7. Amennyiben a Szállító valamilyen promóció keretében kedvezményre jogosító kupont tett közzé vagy korábbi vásárlás alapján ilyet biztosított a Vásárló részére, úgy a kedvezmény kuponkódját is itt adhatja meg a Vásárló. A kuponkód által biztosított kedvezmény aktiválásához szükséges, hogy a Vásárló a „Kattins ide a kód megadásához” gombra kattintást követően megadja a kedvezményt biztosító kupon kódját, majd a „Kupon beváltása” gombra is rákattintson, enélkül ugyanis a kedvezmény nem érvényesíthető. A Vásárló tudomásul veszi, hogy ennek elmaradásából adódó minden következmény a Vásárlót terheli.

 

2.8. A Vásárló ezen az oldalon választhatja ki a szállítási, valamint fizetési módot. A szállításról és fizetésről alább a 6. illetve 7. fejezetekben tájékozódhat. A Szállító az oldal alján összesíti a Vásárló megrendelésének értékét (az esetleges szállítási díjakat is beleértve).

 

2.9. A Vásárló a fenti adatok egyeztetését követően, illetve a jelen Szerződést elfogadó, valamint a Szállító adatkezelési tájékoztatójában foglaltak megértését tanusító jelölőnégyzet (checkbox) kipiálását követően a “Megrendelés” gombra kattintással adhatja le megrendelését a Szállítónak.

 

2.10. Amennyiben a Vásárló nem utánvétes, hanem bankkártyás fizetési módot választ, úgy a Szállító átirányítja a Vásárlót a fizetési Szállító oldalára, ahol a Vásárló a fizetéshez használt bankkártya adatainak megadásával és ezt követően a „Fizetés” gombra kattintással végelegesítheti a megrendelést. A Szállító tájékoztatja a Vásárlót, hogy a fizetések feldolgozására a ComGate Payments A.S. (székhely: CZ-170 00, Prága, Jankovcova 1596/14a, Csehország, nyilvántartási szám: B 3755, adószám: CZ27924505, felügyeleti hatóság: Cseh Nemzeti Bank, e-mail: podpora@comgate.cz; telefonszám: +420 228 224 267, web: https://www.comgate.cz/en,  a továbbiakban: „Comgate“). Comgate elnevezésű szolgáltatást veszi igénybe, így a Vásárló a fizetési adatait nem közvetlenül a Szállító, hanem a Comgate részére adja meg és azt az utóbbi biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. A Szállító a Comgate rendszerből csupán a Vásárló által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.

 

2.11. Tekintettel arra, hogy a Comgate rendszeren keresztül teljesített fizetés esetén a díj összege szinte azonnal terhelésre kerül a Vásárló által megadott bankkártyához tartozó bankszámlán, így más fizetési módra történő áttérés nem lehetséges és a Szállító – a vásárlástól történő, külön nyilatkozattal kifejezett elállás esetének kivételével – nem köteles a teljesített díjat visszafizetni.

 

2.12. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés” vagy bankkártyás fizetés esetén a „Fizetés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szállító a Vásárló ajánlatát elfogadta.

 

2.13. A megrendelés leadását követően a Szállító annak elfogadása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által a rendeléskor megadott kapcsolattartási e-mail címre, mely tartalmazza a megrendelés részleteit és esetleges további információt, illetve instrukciókat.

 

2.14. A Vásárlónak lehetősége van egy megrendelési folyamaton belül több Terméket megrendelni. A megrendelt Termék(ek) kiszállítása egy megrendeléssel kizárólag egy szállítási címre lehetséges, azaz nincs mód az egyes Termékeket eltérő szállítási címre kérni. Amennyiben a Vásárló több szállítási címre kíván megrendelést leadni, úgy kérjük, hogy azt lehetőleg külön megrendelés leadásával tegye meg vagy a megrendelés leadását követően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szállítóval az info@cm-group.hu e-mail címen, hogy a szállítás részleteit egyeztesse.

 

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

 

3.1. A Vásárló a “Megrendelés”, illetve a „Fizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található Termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a Szállítóhoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

 

3.2. A Vásárló részéről a Megrendelés leadása nem eredményezi a Szállító és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (Megrendelés) megérkezését a Szállító késedelem nélkül, e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szállítóhoz a Megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége. A Vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

 

3.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szállító kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. A Termékek megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Szállító a Megrendelés visszaigazolta a Vásárlónak, egy „Automatikus értesítés X számú megrendelés visszaigazolás“ vagy ehhez hasonló tárgyú e-mail üzenet útján Nem terheli a Szállítót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető vagy a visszaigazoló e-mailt a Vásárló levelezőrendszere levélszemétként érzékelte.

 

3.4. Mielőtt a megrendelés véglegesítésre kerül, mind a Vásárló, mind pedig a Szállító, indokolás nélkül törölheti a rendelést. Amennyiben a Szállító már megküldte a rendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolást a Vásárló részére, a megrendelés nem kerülhet törlésre, illetve ebben az esetben a Vásárló köteles a Szállító minden ebből eredő költségét megtéríteni.

 

3.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a Termékekkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Szállító ügyfélszolgálatához.

 

 1. CSOMAGOLÁS

 

4.1. A Szállító a megrendelt Terméke(ke)t azok eredeti gyártói csomagolásában küldi meg a Vásárló részére. A Szállító a csomagolásért külön díjat nem számít fel.

 

4.2. A Szállító által forgalmazott Termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol, azonban amennyiben azt a Vásárló véletlenül mégsem kapná meg a Termékkel együtt, úgy ezt a tényt haladéktalanul, még a Termék használata előtt köteles jelezni a Szállító ügyfélszolgálatának, és a Szállító haladéktalanul gondoskodik annak pótlása iránt.

 

 1. A TERMÉK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

 

Amennyiben a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején vagy a Termék nem beszerezhető úgy a Szállító fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a megrendelést, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul, legkésőbb a megrendelés törlésétől számított 14 napon belül visszautaljuk.

 

 1. ÁRAK, FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

 

6.1. A Weboldalon megvételre kínált Termékek a termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). Felhívjuk a Vásárlók szíves figyelmét, hogy az árak változhatnak, az árfolyam és vagy a nagykereskedelmi beszerzés során részünkre biztosított árak változása esetén, vagy amennyiben a hatóság bármilyen adót vet ki a Termékekre, az általános forgalmi adó kulcsát megemeli.

 

6.2. A Termékek főoldalon feltüntetett vételára nem tartalmazza az esetleges szállítási költségeket. Az esetlegesen alkalmazandó szállítási díjakról a Szállító külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

 

6.3. A feltüntetett vételárak akció esetén minden esetben már a kedvezményt is tartalmazzák, illetve amennyiben a Szállító valamilyen kedvezményt alkalmaz, azt külön is feltűnteti, megjelölve a Termék eredeti, illetve kedvezményes árát is.

 

6.4. A Szállító a megrendelhető Termékek vonatkozásában az átváltoztatás jogát fenntartja a fentiek alapján.

 

6.5. Áfa visszatérítés: A Szállító az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

 

6.6. A Szállító szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett Termék(ek) vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

 

6.7. Amennyiben a Szállító minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, akkor a Szállító nem köteles a Terméket a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
 • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy „1″ Ft-os ár;
 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

 

6.8. A Szállító az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

 

6.9. A vételár kifizetésésre utánvétes vagy bankkártyás fizetéssel van lehetőség. Az utánvétes fizetés során a Vásárló a vételárat utólagosan fizeti meg készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel a kiszállítás napján a Szállító részére kiszállítást teljesítő futárnak.

 

6.10. Kérjük Vásárlóinkat, hogy amennyiben készpénzben fizetnek, úgy a kiszállítás napján lehetőleg a pontos összeget készítsék elő a fizetéshez.

 

6.11. Bankkártyás fizetési mód választása esetén a Szállító a bankkártyás fizetések feldolgozására a fenti 2.10. pontban ismertetett módon a Comgate nevű szolgáltatást veszi igénybe. A Szállító tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Comgate rendszerében kizárólag Visa, Mastercard és Maestro típusú bankkártyákkal, Google Pay és Apple Pay útján teljesítheti fizetési kötelezettségét.

 

6.12. A Szállító a vásárlásról szóló számlát a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben állítja ki és küldi meg a Vásárló részére. A Szállító a számlát utánvétes fizetés esetén teljesítéskor, azaz a kiszállítással egyidőben adja át a Vásárló részére. Bankkártáys fizetés esetén a Szállító a számláját elektronikusan, a Vásárlónak a megrendeléskor megadott e-mail címére küldi meg. A Vásárló jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

 

6.13. Kérjük, hogy a számlát szíveskedjen megőrizni, tekintettel arra, hogy a Vásárló ezen számla birtokában jogosult szavatossági illetve jótállási igényét a Szállítóval szemben érvényesíteni.

 

6.14. A Szállító a Termékeken fennálló tulajdonjogát azok vételárának teljesíkörű megfizetéséig fenntartja.

 

 1. SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL

 

7.1. A Szállító nem garantálja, hogy a Termékek azonnal rendelkezésre állnak. A megrendelt termék a rendelkezésre állástól, illetve a Szállító működésétől függően a lehető legrövidebb időn belül, a véglegesítést tartalmazó és a fentiek szerint kötelező erővel bíró visszaigazolást követő körülbelül 7 munkanapon belül kerül kiszállításra. Amennyiben a szállítási határidő ennél hosszabb, a Vásárló erről, valamint a várható szállítási időtartamról értesítést kap. A Termék(ek) legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 30 napon belül kiszállításra kerülnek. A Termék(ek) akkor minősül(nek) kiszállítottnak, amikor az(oka)t a Vásárló a megrendelésben szereplő címen átvette.

 

7.2. A Szállító a megrendelt Termék(ek) kiszállítására külső Szállítót, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.futárszolgálatot veszi igénybe, melynek elérhetőségei:

 

 • Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelőssségü Társaság
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44
 • Telefonszám: +36 29 886 670
 • Fax: +36 29 886 610
 • E-mail: info@gls-hungary.hu
 • Web: https://gls-group.eu/HU/hu/home

(a továbbiakban: „GLS”)

 

7.3. A szállításra a GLS általános üzleti feltételei irányadóak, mely elérhető a https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek linken.

 

7.4. Amennyiben a megrendelés összértéke ÁFA-val együtt eléri a 23.999,- forintot, a kiszállítás ingyenes. A Szállító időről időre ennél alacsonyabb ingyenes szállítási értékhatárt is megadhat. A kiszállítási díj (amennyiben alkalmazandó) minden esetben feltüntetésre kerül a megrendelés leadása előtt. A kiszállítási díjat a Termék ellenértékének megfizetésekor kell, ugyanolyan módon teljesíteni.

 

7.5. A GLS a Termékek kiszállítást kizárólag Magyarország területén végzi, külföldre történő szállításra a Weboldalon keresztül leadott megrendelés során nincs lehetőség.

 

7.6. Személyes, üzlethelyiségben történő átvételre nincs lehetőség:

 

7.7. Sem a Szállító, sem a GLS nem tehető felelőssé az adatbeviteli hibák, elírás, téves cím megadása miatt adódó késedelemért. A Vásárló számára biztosított a lehetőség, hogy mielőtt a megrendelést elküldi, azelőtt a megadott adatokat ellenőrizze. Amennyiben a Vásárló a téves adatbevitelt a rendelés leadását követően észlel, úgy köteles Szállítót haladéktalanul, de legkésőbb a kiszállítás napját 2 nappal megelőzően értesíteni, mellyel egyidejűleg köteles a helyes adatokat is a Szállító vagy a GLS rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén a Szállítót és a GLS-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

7.8. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tartózkodik a kiszállítás időpontjában a megadott címen, úgy harmadik személy (recepciós, portás, szomszéd, munkatárs stb.) bevonásával is történhet a kézbesítés. Abban az esetben, ha a Termék nem kézbesíthető sem a címzettnek, sem harmadik személynek, úgy a visszaszállításra és a kézbesítés ismételt megkísérlésére a GLS általános szerződési feltételei szerint kerül sor.

 

7.9. Nem otthoni szállítási cím megadása esetén (pl. munkahely, egészségügyi intézmény, szálloda, kemping, nyaraló falu, idősek otthona stb.) az intézmény aktuális szabályzata szerint történik a kézbesítés. Ilyen helyre történő kézbesítés esetén kérjük adja meg a szoba számát vagy egyéb a kézbesítés megkönnyítését, illetve a címzett beazonosítását segítő adatot. Ilyen helyekre a szállításokat, a Szállító, illetve a GLS csak a recepcióig tudja garantálni.

 

7.10. Különleges helyszínekre (pl. repülőtér, kikötő, vonat-buszállomás, egyéb közelebbről meg nem határozható hely stb.) sem a Szállító, sem a GLS nem vállal kiszállítást.

 

7.11. A kiszállított Termék(ek) a Szállító tulajdonában marad(nak) mindaddig, amíg a Vásárló a vételárfizetési kötelezettségének teljes egészében eleget nem tett.

 

7.12. A Szállító javasolja a Vásárlónak, hogy a Termékeket az átvételt követően azonnal vizsgálja meg. Ha a Termékek csomagolásán mechanikai sérülést észlelnek, a Szállító azt ajánlja, hogy a Vásárló a GLS munkatársa jelenlétében vegyen fel jegyzőkönyvet a küldemény sérüléséről, és ezt a tényt a fuvarozóval igazoltassa. A Vásárlónak csak a rögzített jegyzőkönyv alapján adható méltányos árengedmény vagy új Termék. A Vásárlómak joga van továbbá a szerződéstől való elállásra is.

 

7.13. A szállítólevél vagy egyéb a kézbesítést igazoló papír alapú dokumentum aláírásával vagy elektronikus eszközön keresztül tett aláírással a Vásárló beleegyezik a Termékek átvételébe, és megerősíti, hogy a Termékek mechanikailag sértetlenül érkezett meg. A Termékek átvételének feltételei, beleértve a felelősségel kapcsolatos viszonyokat, a választott fuvarozótól függően eltérőek lehetnek. A szállítás következtében keletkezett későbbi reklamációkat a Szállító nem veszi figyelembe, és azokat elutasítja.

 

7.14. A Szállító tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a megrendelt Termékeket – anélkül, hogy jogszabály alapján fennálló elállási szándékát az alábbi 8. fejezet rendelkezései szerint közölné – nem veszi át, úgy azzal szerződésszegést követ el. A Vásárló ezen magatartása nem minősül elállásnak.

 

7.15. A Vásárló jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szállító jogosult vele szemben érvényesíteni a Vásálró szerződésszegése következtében felmerült költségeket (pl. szállítási, visszaszállítási, rendelkezésre tartási vagy tárolási költség stb.).

 

 1. ELÁLLÁS

 

8.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Kormány rendelet (továbbiakban, mint: „Korm. rend.”) 20. § (1) bekezdése szerint és a (2) bekezdés alapján a fogyasztó termékvásárlás esetén a termék átvételétől számított, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül a Vásárló indokolás nélkül elállhat. A Vásárló több termék megrendelése esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvételét követő 14 napon belül élhet elállási jogával. Az előbbieken túlmenően a Vásárlót megilleti az a jog, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének (megrendelés leadásának) napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

8.2. Amennyiben a Vásárló a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogával kíván élni, a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat, illetve visszaküldési adatlap kitöltésével és Szállító részére történő megküldésével tudja gyakorolni. A nyilatkozatot a Szállító online is elérhetővé teszi, mely a https://www.irobot.hu/termek-visszakuldes-es-elallas/ linken érhető el. Az így megtett nyilatkozatról a Szállító e-mail útján visszaigazolást küld a Vásárló részére.

 

8.3. A Vásárló elállási nyilatkozatát a Képviselő részére postán, vagy e-mail útján az alábbi címre tudja megküldeni:

 

Postacím: 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.

E-mail cím: hu.info@certus-mercatus.com

 

8.4. A Vásárló elállási nyilatkozata abban az esetben minősül határidőn belül megtettnek, amennyiben a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi. A Szállító felhívja a Vásárló figyelmét, hogy ilyen esetben amennyiben 14 napon belül nem érkezik meg az elállási nyilatkozat a Szállító vagy a Képviselő részére, abban az esetben a Szállító nem köteles a Vásárló elállási nyilatkozatát figyelembe venni, tekintettel arra, hogy az részére 14 napon belül nem került megküldésre. Ilyen esetekben a Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szállítóval szemben.

 

8.5. Amennyiben a Vásárló a korábban létrejött szerződéstől eláll, úgy a Szállító a Termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, beleértve a teljesítéssel kapcsolatosan felmerült szállítási és egyéb költséget. Amennyiben azonban a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot (pl. expressz szállítás) választ, a Szállító nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Vásárló a Terméke(ke)t köteles visszaküldeni, az összes tartozékával együtt. A Szállító kizárólag abban az esetben jogosult a visszatérítés visszatartására, amennyiben a Termék(ek) nem került(ek) hiánytalanul visszaküldésre vagy azo(ko)n a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól és elhasználódástól eltérő sérülést vagy hibát észlel.

 

8.6. A visszatérítés során a Szállító az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, azzal, hogy utánvét esetén, amennyiben a Vásárló készpénzben rendezte fizetési kötelezettségét, úgy a Vásárló részére a visszatérítés banki átutalással történik, így a Vásárlónak az elállási nyilatkozatban a bankszámlaszámát is közölnie kell a Szállítóval. Bankkártyás fizetés esetén a Vásárló által használt bankkártyára vagy banki átutalással történik visszatérítés. A visszatérítés jelen pontban szabályozott módjához a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul. A visszatérítés módjától függetlenül a Vásárlót többletköltség nem terheli.

 

8.7. Elállás esetén a Szállító a hiánytalan, eredeti csomagolásában elhelyezett Terméke(ke)t a saját költségére a GLS futárszolgálat útján elszállítja. A Szállító az elállási szándék közlését követő 2 munkanapon belül értesíti a Vásárlót a Termék(ek) várható elszállításának időpontjáról.

 

8.8. Az elállási jog gyakorlása nem illeti meg a Vásárlót az alábbi esetekben:

 

 • A Vásárló egyedi megrendelése alapján készült, a Vásárló személyére szabott Termék esetén;
 • Amennyiben a Termékben bekövetkezett hiba bekövetkeztének oka annak a Termék nem rendeltetésszerű használata, azon bekövetkező sérülés;

 

8.9. Az elállási jog gyakorlása csak a sérülésmentes, eredeti állapotban visszajuttatott Termékre vonatkozik.

 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

9.1. A Szállító tájékoztatja a Vásárlókat, hogy ugyan a szavatossági jogok kötelezettje jogszabály alapján a Szállító, azonban a Vásárló szavatossági igényeit a Szállító az alábbi szerződött szervízpartnerén keresztül intézi, így a Vásárló az igényeit is nála köteles bejelenteni. Amennyiben a Vásárló nem a szervízpartnernél jelenti be igényét, úgy a Szállító a Vásárló igénybejelentését a szervízpartner részére továbbítja.

 

9.2. A Szállító szervízpartnere:

 

 • Cégnév: TMX Mobile Solution Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 2040 Budaörs Kinizsi u. 2/B.
 • Szervíz címe: 2040 Budaörs Kinizsi u. 2/B.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-144550
 • Adószám: 23059940-2-44
 • E-mail cím: info@tmx.hu
 • Telefonszám: 06 1 585 8381
 • Weboldal: https://tmx.hu/
 • Niytva tartási idő: H-P: 9.00-12.00, 13.00-16.00

(a továbbiakban: “Szervíz”)

 

9.3. A Vásárló a szervízigényeit a https://www.tmx.hu/ weboldalon keresztül is bejelentheti a „Hibabejelentés” menüpont kiválasztásával és az ott megjelölt adatok megadásával valamint az „Elküld” gombra kattintással.

 

9.4. KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

9.4.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

 

A Szállító hibás teljesítése esetén a Szállítóval szemben, azonban a Szervíznél előterjesztve kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

9.4.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szállító számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. A Vásárló saját maga, illetve a Szervízen, mint hivatalos márkaszervízen kívüli egyéb személlyel nem jogosult a hibát kijavítani, illetve kijavíttatni.

 

A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szállító adott okot.

 

9.4.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

9.4.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

A Vásárló a Szállítóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, azonban azt a Szerviz útján köteles megtenni.

 

9.4.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a Terméket a Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

9.5. TERMÉKSZAVATOSSÁG

 

9.5.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog – mint amilyen a Termékek is – hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

9.5.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

9.5.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

9.5.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

9.5.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

9.5.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Azokban az esetekben, amikor azt külön jogszabály nem szabályozza a meghibásodás miatt kicserélt Termékekre a cserével a szavatossági idő nem kezdődik újra, illetve a cserélt alkatrész beszámítási értékét a Szállító az éppen aktuális áron számolja.

 

9.6. JÓTÁLLÁS

 

9.6.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szállító jótállásra köteles.

 

A fenti jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek, mint amilyenek a Termékek is és azok alkatrészeinek esetében.

 

A jogszabály értelmében a jótállási idő:

 1. 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;
 2. 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

A fenti határidők elmulasztása a Vásárló részéről jogvesztéssel jár. Kijavítás esetén nem számít bele azonban a jótállási időbe, illetve a javításra átadás napjától kezdve a jótállási időtartam meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a Vásárló a Terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

9.6.2. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Vásárlót a jótállás alapján?

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén a Szállító jótállást nem vállal. A jótállási igény a fenti jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban a Vásárló a gyártóhoz fordulhat.

 

Az általános kellékszavatossági jogokra vonatkozó szabályokat jótállás esetén az alábbi eltérésekkel, illetve kiegészítésekkel kell alkalmazni.

 

Ha a 9.6.1. pontban meghatározott jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Szállító részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában a Szállító köteles a Terméket nyolc (8) napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Szállító köteles a Vásárló által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

Ha a 9.6.1. pontban meghatározott jótállási időtartam alatt a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Vásárló nem kívánja a Terméket a Szállító költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szállító köteles a Terméket nyolc (8) napon belül kicserélni. Ha a Termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szállító köteles a Vásárló által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

Ha a Termék kijavításra a kijavítási igénynek a Szállítóval való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában – a Szállító köteles a Termélet a harminc (30) napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc (8) napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Szállító köteles a Vésérkü által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat a harminc (30) napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc (8) napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

9.6.3. Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak, azaz a Vásárlónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

 

A jótállásra kötelezett vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Vásárló jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

 

9.6.4. Három munkanapon belüli csereigény

 

Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a Vásárló 3 munkanapon belül érvényesíti a csereigényét, akkor a Szállítónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a Termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a Terméket ki kell cserélnie, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

9.6.5. Mikor mentesül a Szállító a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Szállító a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a Vásárlót a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A Vásárló jótállási, szavatossági igényét a Szállító vagy a Termék gyártója által kibocsátot jótállási jeggyel érvényesítheti, vagy a vásárlást bizonyító számla, nyugta felmutatásával.

 

A Termékeken található garanciacímke, illetve gyári azonosítók eltávolítása, olvashatatlansága, megsértése vagy annak kísérlete azonnal a jótállási, szavatossági kötelezettség megszűnését vonja maga után. A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások (így különösen égés, törés, repedés, vonali vagy hálózati túlfeszültség, elemi kár, villámcsapás, szándékos rongálás, elégtelen hűtés, helytelen vagy szakszerűtlen tárolás vagy szállítás, illetve nem felhatalmazott szervíz által végzett javítások, megbontások, átépítések stb. esetén a Szállító jótállási, illetve szavatossági kötelezettsége megszűnik.

 

Alkatrészek vásárlása esetén az azok közötti, illetve a már meglévő alkatrészekkel fennálló inkompatibilitási problémákra a Szállító jótállást, szavatosságot nem tud vállalni, különös tekintettel jogszabályi kötelezés hiányára.

 

Kérjük a Vásárlót, hogy a hibásnak vélt termékkel együtt hozza vissza annak tartozékait is (dokkoló, akkumulátor, doboz stb.), mivel csere esetén a márkaszervíz kötelezheti a hiányzó alkatrészek árának megtérítésére, illetve bizonyos esetekben a cserét meg is tagadhatja.

 

 1. FELELŐSSÉG

 

10.1. A Szállító kizárólag a Weboldalon feltüntetett Termékek megvásárlására biztosít lehetőséget és ezek kiszállítására vállal kötelezettséget. A Száílltó azon túlmenően, hogy az adott Termék a megjelölt tulajdonságokkal, funkciókkal rendelkezik, nem tudja garantálni, hogy a Termékek a Vásárló igényeinek megfelelnek, illetve azt, hogy azok mindig, kellő darabszámban, méretben, színben stb. elérhetőek. A Szállító mindent megtesz azért, hogy a Termékek valamennyi változatban és darabszámban rendelkezésre álljanak, azonban az függ a kereslet intenzitásától, illetve attól, hogy a Szállító az adott Terméket milyen darabszámban tudja beszerezni a Termékek gyártójától, illetve beszállító partnerétől.

 

10.2. A Szállító a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szállító nem vállal felelősséget.

 

10.3. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.

 

10.4. A Szállító semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Weboldal használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért;
 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért;
 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért;
 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;
 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért;
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

 

10.5. A Szállító nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Webolal használata miatt vagy során következett be. A Vásárló feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

 

10.6. A Szállítót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

 

10.7. A Szállítót nem terheli semmilyen felelősség, amennyiben a Termék a megrendelési folyamat során vagy azt követően elérhetetlenné válik, a készlet elfogy stb. vagy a bármely rajta kívülálló okból a Megrendelést nem tudja teljesíteni. Ilyen esetben azonban természetesen a Szállító valamennyi a Vásárló által megfizetett összeget visszatérít a Vásárló részére.

 

10.8. A Vásárló felelős minden olyan következményért, amely a Termékek nem rendeltetésszerű, így különösen a használati utasításban szereplő javaslatok, figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából erednek. A Vásárló felelőssége, hogy a Termékek használati utasítását a használat megkezdése előtt tanulmányozza.

 

10.9. A Szállító nem tartozik felelősséggel a megrendelés sikertelenségéért, illetve semmilyen egyéb következményért, amely abból adódik, hogy a Vásárló bankszámláján, bankkártyáján a fizetés kezdeményezésekor nincs elegendő fedezet, a bankkártya lejárt vagy a fizetési szolgáltató a Vásárló bankkártyáját elutasítja vagy átutalás esetén a Felhasználó vagy a Szállító bankja az átutalást visszautasítja vagy bármely hasonló, a Vásárló oldalán felmerült okból a fizetés nem teljesül. Ebben az esetben a Szállító jogosult arra, hogy a Megrendelést visszautasítsa.

 

10.10. A Weboldal tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más Szállítók oldalaira mutatnak, azonban a Szállító nem vállal felelősséget ezen Szállítók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

 

10.11. A Szállító a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a Weboldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

 

10.12. A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen Szerződés szerinti jogviszony létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:

 • természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
 • tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
 • kormányzati intézkedés;
 • háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
 • forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;
 • általános országos sztrájk;
 • járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a Felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).

 

Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

 

Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik felet.

 

Vis maior esetén a Szerződésben meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni.

 

Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb teljesíteni az elmaradt kötelezettségét.

 

 1. FOGYASZTÓI JOGOK, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

11.1. Amennyiben a Vásárlónak a Szolgáltatóval, a Képviselővel vagy a Szolgáltatással, illetve a megvásárolt Termékkel kapcsolatosan bármilyen problémája merül fel, úgy azt elsődlegesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles jelezni, a 12. fejezet rendelkezései szerint.

 

11.2. A Szállító a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”) 17/A. § (1) bekezdésével összhangban az alábbi tájékoztatást nyújtja a Vásárló részére:

11.2.1. A Szállító székhelye: Zizkovu 282/9, Vysocany, 190 00 Prága, Cseh Köztársaság

 

11.2.2. A panaszügyintézés helye a Képviselő székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.

 

11.2.3. A Szállító ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma a jelen ÁSZF 12. fejezetében található.

 

11.3. A Vásárló a panaszát írásban, postai levélben vagy e-mail útján teheti meg.

 

11.4. A Szállító a panaszt a beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Amennyiben a Szállító a panaszt elutasítja, úgy azt indokolással látja el.

 

11.5. A Szállító a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig őrzi meg.

 

11.6. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (illetékes járási hivatal). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu weboldalon.

 

11.7. Amennyiben a Szállító és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szállítóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Képviselő székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

 

11.8. A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak azok a természetes személyek minősülnek, akik önálló foglalkozásuk vagy üzleti, gazdasági tevékenységi körükön kívül eső célból járnak el. A békéltető testületi eljárás szempontjából azonban fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A fogyasztóvédelmi szabályok értelmében árunak minősül az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

 

11.9. A Szállítót együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a Szállító székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a Szállító együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

11.10. A Szállító, illetve nevében eljáró Képviselő székhelye szerint illetékes testület a Pest Vármegyei Békéltető Testület (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4. em. 2., , telefonszám: +36 1 792 7881, e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, online ügyindításl: http://panaszrendezes.hu/online-kerelem-kuldes/, internetes elérhetőség: http://panaszrendezes.hu/).

 

11.12. Mivel a Szállító külföldi székhelyű vállalkozás, így a Vásárló fogyasztói panaszával az Európai Fogyasztói Központhoz is fordulat. Az Európai Fogyasztói Központhoz az alábbi elérhetőségeken lehet fordulni:

 

11.12.1. Címzett: Igazságügyi Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ

 

11.12.2. Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2.

 

11.12.3. Telefonszám: +36 1 896 7747 (hétfőtől csütörtökig 9-15 óra, pénteken 9-13 óra között)

 

11.12.4. E-mail: info@magyarefk.hu

 

11.12.5. Weboldal: http://www.magyarefk.hu

 

11.13. A Vásárló a fentieken túlmenően, amennyiben úgy érzi, hogy fogyasztói jogai sérültek, úgy az Európai Unió Bizottsága által létrehozott online vitarendezési platformot is használhatják, ahol a fogyasztók regisztrálhatnak, és amelyen keresztül egy űrlap kitöltésével kezdeményezhetik az online vásárlásokkal kapcsolatos vitáik rendezését, elkerülve a peres eljárásokat. Az online vitarendezési platform elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Amennyiben panaszt kíván tenni az online vásárolt Termékkel kapcsolatban, és nem akar peres eljárást kezdeményezni, úgy használhatja az online vitarendezési platformot.

 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasza van (jelen esetben a Szállító), kiválaszthatja azt a vitarendezési testületet, amelyet a panaszának kezelésével kíván megbízni. A platform használata során szükséges a Szállító e-mail címének megadása is, mellyel kapcsolatosa a Szállító az hu.info@certus-mercatus.com e-mail címet jelöli meg.

 

11.14. A Vásárló jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény rendelkezései szerint.

 

 1. KAPCSOLATTARTÁS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

12.1. Amennyiben jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik a felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció.

 

12.2. A Szállító általános kapcsolattartásra az hu.info@certus-mercatus.com e-mail címet jelöli meg. A Szállító a Vásárlóval a kapcsolatot a Képviselő útján tartja. A Szállító a Vásárlóval – amennyiben bármilyen kommunikáció szükségessé válik – elsődlegesen a Megrendelés során megadott e-mail címen veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Vásárló az előbbitől eltérő e-mail címről veszi fel a kapcsolatot a Szállítóval, úgy a Szállító ezen az e-mail címen kommunikál a Vásárlóval, azonban a Vásárló jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szállító, illetve a nevében eljáró Képviselő – amennyiben az üzenet küldőjének személyazonosságával kapcsolatosan kétsége merül fel – a válaszadást jogosult megtagadni.

 

12.2. A Szállító a megrendelések kezelésére és a Vásárlók számára történő technikai segítségnyújtás céljából ügyfélszolgálatot működtet, mely a Vásárlók számára az alábbi elérhetőségeken, illetve időszakokban érhető el.

 

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségi ideje: hétfő – péntek 9:00-13:00

Ügyfélszolgálati e-mail cím: hu.info@certus-mercatus.com

Ügyfélszolgálat levelezési címe: 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.

 

Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy munkaszüneti napokon és magyar nemzeti ünnepnapokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető. Az előbbiek alól a Szállító saját belátása szerint, kapacitásának függvényében, amennyiben azt különösen fontos ok indokolja kivételt tehet.

 

12.3. Amennyiben a Vásárló a fenti 12.2. pontban írt elérhetőségi időn kívül vagy napokon keresi meg az ügyfélszolgálatot, úgy a kérés a következő ügyfélszolgálati elérhetőségi napon beérkezett kérelemnek minősül.

 

 1. ELEKTRONIKUS ÚTON, TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

13.1. A Szállító az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Szolgáltatás igénybe vevői részére a fentieken túlmenően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

13.2. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, a megrendelési folyamat alatt végig. A Vásárló a megrendelés elküldéséig ezt a megrendelési folyamatban történő visszalépés vagy ehhez hasonló gombra kattintással teheti meg, továbbá a Szállító biztosítja a lehetőséget, hogy a Vásárló a megrendelés elküldése előtt összesítve is láthassa és ellenőrizhesse a megadott adatokat.

 

13.3. Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás (Szállító) a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval (Vásárló) közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.

 

13.4. A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

13.5. A Szállító a fenti jogszabályi kötelezettségének a Weboldalon történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy az “Elküldöm a rendelést” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy az “Elküldöm a rendelést” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

 

13.6. A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

 

13.7. A Weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szállító azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Weboldalon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

 

13.8. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar.

 

13.9. A Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

 

13.10. A Szállító nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

 1. TÁRHELY SZÁLLÍTÓ, WEBSHOP

 

14.1. A Weboldalt a Szállító kezeli, azonban a működését biztosító webshop motor, valamint az adatok tárolására szolgáló szerverek külső Szállító birtokában, illetve tulajdonában vannak.

 

14.2. A Weboldal működését biztosító tárhelyszolgáltatója:

 

 • Cégnév: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. d.b.a. WordPress
 • Székhely: Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Írország
 • Nyilvántartási szám: 538982
 • Képviseli: David Lenehan, Stuart West és Paul Sieminski igazgatók
 • E-mail: help@wordpress.com, privacypolicyupdates@automattic.com
 • Telefonszám: +1 877 273 3049
 • Szerver központ: Dublin, Írország

 

14.3. A Szállító által kezelt adatok tárhelyszolgáltatója:

 

 • Cégnév: Starlab Technologies s.r.o.
 • Székhely: 14900 Prága 4., Donovalska 1658/30, Csehország
 • Nyilvántartási szám: 26190699
 • Adószám: CZ26190699
 • Képviseletre jogosult: Straka Dalibor ügyvezető
 • Web: https://www.starlab.cz/
 • E-mail: firma@starlab.cz

 

 1. ADATVÉDELEM

 

15.1. A jelen ÁSZF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen ÁVF megkötése és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott (így különösen jelen ÁVF teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek. A felek kötelesek, a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen ÁSZF időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen ÁSZF-ben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.

 

15.2. A Szállító adatkezelésével kapcsolatos további információk a Szállító vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen érhető el: [LINK]

 

15.3. A Szállító minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló adatainak biztonságát, illetve a Vásárló adatvédelemmel kapcsolatos jogait biztosítsa.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

16.1. A Szállító előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Weboldalon való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben a Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. A Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

 

16.2. Az a a tény, ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.

 

16.2. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Minden grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a Szállító tulajdona. A Weboldaloldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

 

16.3. A Szállító fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.irobot.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

16.3. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szállító adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szállító által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szállító adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

16.4. A Szállító a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Vásárló és a Szállító között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Vásárló külön tájékoztatására nem kerül sor.

 

16.5. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és hatályon kívül helyez minden korábbi a Szolgáltatásra vonatkozó, a felek közötti minden, a jelen Szerződéssel ellentétes megállapodást, nyilatkozatot, feltételt stb.

 

16.6. Amennyiben a Szállító a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

 

16.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

 

Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

 

16.8. A Szállító jogosult jelen Szerződést bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Szállító fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

16.9. Felek a jelen Szerződésből eredő vitáik esetén kötelesej a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

TERMÉK VISSZAKÜLDÉSI ŰRLAP

 

Amennyiben nem elégedett az irobot.hu oldalon vásárolt termékkel/termékekkel 14 napon belül lehetősége van elállni a vásárlástól. Ha ezen szándékát a kézhezvételtől számított 14 napon belül jelzi Ügyfélszolgálatunk felé az hu.info@certus-mercatus.com címre a kitöltött űrlap elküldésével, akkor a robot visszaszállítását a raktárba intézzük.

 

A TERMÉK VISSZAKÜLDÉSÉNEK A VÁSÁRLÓ FIZETI. VISSZAKÜLDÉSI CÍM_ 2045 TÖRÖKBÁLINT TÓ PARK U. 3.

 

A termék sértetlen állapotban, becsomagolva történő beérkezése után számítva 14 munkanapon belül visszatérítjük Önnek a vételárat, a megadott bankszámlaszámra.

 

Kérjük, a következő lépéseket végezze el a visszaküldéshez:

 

 • Jelen Űrlapot figyelmesen töltse ki
 • Győződjön meg arról, hogy a visszaküldésre kerülő termék sértetlen állapotban, minden kiegészítőjével együtt hiánytalanul kerül a saját, lezárt dobozába.
 • A beérkezett Űrlapra reagálni fog az Ügyfélszolgálatunk 2 munkanapon belül, és a GLS futárszolgálat értesítést küld Önnek a csomag átvételének várható időpontjáról.
 • Kérjük, mindig őrizze meg a Visszáru bizonylatot.
 • Amint a termék megérkezik a raktárunkba azt megvizsgáljuk, ha megfelel a kritériumoknak, akkor megkezdjük az Ön által választott tranzakció feldolgozását.
 • A hiánytalan és sérülésmentes beérkezéstől számítva 14 napon belül visszatérítjük Önnek a vételárat.

 

További információért, segítségért látogasson el a www.irobot.hu oldalra vagy írjon az hu.info@certus-mercatus.com címre.

 

VISSZAKÜLDÉS OKA:

 

☐         Nem tetszik a termék, nem erre gondoltam

☐         Nem működik megfelelően a robot

☐         Hiányos a termék, kiegészítő hiányzik

☐         Kifogásolható minőség, karcos felület stb

☐         Érkezéskor a csomag sérült volt

☐         Másik robotot szeretnék az irobot.hu oldalról vásárolni

☐  Egyéb

 

MEGJEGYZÉS:

 

 

 

VÁSÁRLÓ ADATAI

 

NÉV:

 

RENDELÉSI SZÁM:

 

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

 

BANKSZÁMLASZÁM A JÓVÁÍRÁSHOZ:

 

IRÁNYÍTÓSZÁM:

 

HELYSÉG:

 

UTCA/HÁZSZÁM:

 

TELEFONSZÁM:

 

DÁTUM:                                                                                  ALÁÍRÁS

 

 

 

Kérjük, küldje vissza a kitöltött Űrlapot az hu.info@certus-mercatus.com címre, „Termék visszaküldés” tárgy megjelelöléssel.