Általános szerződési feltételek - Certus Mercatus Kft.

 
    termékek
 

1. A szállító adatai:

A szállító:
Certus Mercatus Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park u. 3.)

A szállító Áfa köteles tevékenységet végez.

Cégjegyzékszám: 13-09-167866
Cég adószáma: 24322414-2-13
(A továbbiakban: szállító)
Email: info@cm-group.hu

Hivatalos szerviz, ahova a kifogásokat, illetve igényérvényesítést be lehet jelenteni:
START-METÁL Plus Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
iRobot Szerviz Budapest
1149 Budapest Egressy út 96-98 fsz.1.

Cégjegyzékszám: 04-09-006351
Cég adószáma: 13289603-2-04
Tel.: +3630 214 24 26
Email: szerviz@robotdoki.hu


2. A termékek megrendelése

a) Rendelés
A http://www.irobot.hu weboldalon található termékek a szállító által Magyarországon forgalmazott termékek listája. A szállító nem garantálja, hogy a termékek azonnal rendelkezésre állnak. A leadott rendelés alapján értesítjük a vevőinket, hogy az adott termék rendelkezésre áll-e. A megrendelés leadásáról haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolást küldünk. Amennyiben nem kapott visszaigazoló e-mailt, kérjük jelezze felénk a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A megrendeléshez a vevőnek ki kell választania a kívánt terméket, megfelelően ki kell töltenie a megrendelői nyomtatványt, és az elküldés gomb megnyomásával el kell küldenie a megrendelést. A megrendelés leadásához nem szükséges előzetes vagy egyéb regisztráció. Az elküldött megrendelés adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül. A megrendelés egyúttal a termék lefoglalására is szolgál.

A vevő ellenőrizheti a termék vételárát. A weboldalon található árak az ÁFA-t tartalmazzák, de nem foglalják magukba a kiszállítás költségét.

Amennyiben a megrendelés összértéke eléri a 30.000,- Ft-ot (ÁFA-val együtt), a kiszállítás ingyenes. A kiszállítási díjat és minden egyéb esetlegesen felmerülő díjat feltüntetésre kerül a megrendelés leadása előtt. A kiszállítási díjat és az esetleges további díjakat a termék ellenértékének megfizetésekor kell, ugyanolyan módon, megfizetni.

b) Megrendelés törlése
Mielőtt a megrendelés véglegesítésre kerül, mind a vevő, mind pedig a szállító, indokolás nélkül törölheti a rendelést. Amennyiben a szállító már megküldte a rendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolást a vevő részére, a megrendelés nem kerülhet törlésre, illetve ebben az esetben a vevő köteles a szállító minden ebből eredő költségét megtéríteni. A megrendeléstől való elállásra a 6. pont vonatkozik.
Egyébként a felek írásban eltérő törlési kondíciókban is megállapodhatnak.
 

3. Az adásvételi szerződés megkötése, szállítási feltételek

a) A szerződés megkötése
Az adásvételi szerződés a vevő által leadott rendelés szállító általi elfogadásával jön létre, a rendelést véglegesítő e-mail megküldésével („a rendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolás”) vagy telefonon. A rendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolás a rendelés tartalmát, különösen a termék típusát, darabszámát, a vételárat és a kiszállítás díját, a szállítás módját és feltételeit és az egyéb lényeges feltételeket tartalmazza.
Az adásvételi szerződés a fenti tartalommal megküldött visszaigazolással jön létre, amely a felek közötti írásbeli szerződésnek minősül.

b) Kiszállítási idő
A megrendelt termék a rendelkezésre állástól, illetve a szállító működésétől függően a lehető legrövidebb időn belül, a véglegesítést tartalmazó visszaigazolást követően 1-5 munkanapon belül, postai úton vagy a szállító által kiválasztott szolgáltató útján, kerül kiszállításra. Amennyiben a szállítási határidő ennél hosszabb, a vevő erről, valamint a várható szállítási időtartamról értesítést kap. A termék legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 30 napon belül kiszállításra kerül. A termék akkor minősül kiszállítottnak, amikor a terméket a vevő, a megrendelésben szereplő címen átvette.

c) A kiszállítás módja
A kiszállításról a szállító gondoskodik Magyarország egész területén. A kiszállítással megbízott társaság a DPD. A kiszállítás költségeit tartalmazza a megrendelés, a megrendelés visszaigazolása, valamint a megrendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolás is. A küldemény tartalmazza a használati útmutatót is.

d) A termék átvétele
A vevő köteles a terméket az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni. Amennyiben a csomagolás sérült, a kiszállításkor a kiszállító cég/kézbesítő jelenlétében kell nyilatkozatot tenni, vagy jegyzőkönyvet felvenni a sérülésről, amely tényt a kiszállító is igazolni köteles.

A jegyzőkönyv alapján a vevő megfelelő kedvezményben részesül, vagy egy új terméket kap a sérült helyett. A szállítási dokumentum aláírásával a vevő elismeri, hogy a terméket átvette, az megfelelően kiszállításra került, valamint igazolja, hogy a termék sértetlen állapotban került kiszállításra. Ezért kérjük, ellenőrizze a csomagolást és a terméket, mielőtt aláírja a szállítási dokumentumot.

e) A vevő és a szállító közötti kommunikáció
A vevő és a szállító közötti kommunikáció kizárólag e-mailben lehetséges kivéve, ha a szerződéses feltételek ettől eltérően rendelkeznek, vagy ha a felek közösen, ettől eltérően állapodtak meg. Központi e-mail címünk: info@cm-group.hu, és a válaszadás is e-mailben történik. A válaszadás történhet eltérő e-mailcímről is.
 

4. A fizetési feltételek és termékek tulajdonjogáról való rendelkezés

a) A termékek vételárának megfizetése
A termék vételárának megfizetése egyetlen módon történik: a vételár a kiszállításkor, készpénzben, utánvéttel, a kiszállítás helyén, magyar forintban fizetendő.

b) Tulajdonlás
A termék mindaddig a szállító tulajdonában marad, amíg a vevő, a kiszállításkor a teljes vételárat meg nem fizette.

c) Számlázás
Szállító köteles a vételárról és az esetleges kiszállítási díjról, a kiszállítást és a fizetést követő 5 munkanapon belül számlát kiállítani, és azt a vevő részére megküldeni.
 

5. Jótállás és jogérvényesítés –a termék hibája esetén a felelősségi szabályok

a) Jótállási idő
A termék jótállási ideje a vevő által történő átvétellel, a szállítási dokumentumok aláírásával kezdődik. A termékekre a jótállási idő 2 év. A jótállás nem vonatozik olyan termékekre (vagy tartozékukra), amelyek a használat következtében elhasználódnak. Ezekben az esetekben a termék rövidebb élettartama, elhasználódása nem vehető hibaként figyelembe. A jótállás csak a termék gyártáskor, a gyártás során keletkező hibájára, valamint a szállítás során keletkező sérülésre vonatkozik. Kérjük, az első használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el a jótállási feltételeket és a használati útmutatót, és a használat során szigorúan tartsa be az abban foglalt tájékoztatást, így pl. tartsa be a karbantartásra és a tisztításra vonatkozó előírásokat, és minden esetben az útmutató szerint használja a terméket. Amennyiben nem tartja be a rendszeres karbantartási és tisztítási előírásokat, vagy egyébként nem a használati útmutatónak megfelelően használja a terméket, az a jótállás elvesztéséhez vezethet.

A fenti kötelező jótállás mellett a vevő jogosult, a hiba észlelését, felismerését követő megfelelő időn belül (általánosságban 2 hónap), de nem később, mint a kézbesítést követő 2 éven belül a Polgári Törvénykönyv (6:163.§) szerinti szavatossági jogait érvényesíteni. A vevő ezen felül jogosult a hiba miatt keletkező kárának megtérítését is követelni, ha kára keletkezett.

b) Jótállási/Szavatossági igény
Amennyiben a jótállási időn belül a termék meghibásodik, és a hiba nem a rendeltetésellenes használat következménye, vagy azt nem a vevő okozta, hanem maga a termék hibája, a vevő jogosult a jótállási/szavatossági időtartamon belül jótállási/szavatossági igényt érvényesíteni.

c) Az igényérvényesítés folyamata
Igényérvényesítéssel a fent említett szervizhez kell fordulni (fenti 1. pont). A terméket az eredeti csomagolásban, vagy megfelelő szállításra alkalmas csomagolásban, a számlával és a szállítási dokumentumokkal együtt kell a szervizhez elvinni, vagy elküldeni.  

d) Az igényérvényesítés kezelése
A szerviz kiértékeli az igényérvényesítés megfelelőségét a termék hibájára vonatkozóan, amelyet követően a vonatkozó jogszabályok szerint, telefonon vagy e-mailben, értesíti a vevőt arról, hogy mi a jótállási/szavatossági igény érvényesítés esetén az eljárás (elsődlegesen kijavítás vagy csere). Ezt követően a vevő átveheti a szervizben a megjavított árut, vagy az a szállító által kiküldésre kerül. A bejelentett hiba orvoslását, ide értve a javítást is, szükségtelen késlekedés nélkül, az igénybejelentést követő vagy a termék szervi általi átvételét követő (- amelyik a későbbi -) 30 napon belül el kell végezni kivéve, ha a szállító és a vevő ettől eltérően állapodnak meg. Javítás esetén a termékre vonatkozó jótállás/szavatosság az eredeti időpontban jár le. Amennyiben a szállító (és/vagy a szerviz) egy új, csereterméket bocsát a vevő rendelkezésére, a vevőnek a fentiekkel azonos jogai keletkeznek, és a jótállás/szavatosság időtartama újrakezdődik.
 

6. Elállás a szerződéstől

a) A vevő elállásra való jogosultsága
A vevőnek, indoklás nélkül joga van elállni a szerződéstől a termék átvételét követő 8 munkanapon (2014. június 13-tól 14 napon) belül.

A fentiektől eltérően a vevő nem jogosult a fenti elállási jogával élni, ha

     a termék vételára, illetve díja a pénzpiac szállító által nem irányítható ingadozásától függ, továbbá
     a termék a vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a vevő utasításai alapján vagy kifejezett
     kérésére állítottak elő.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, írásban (levélben vagy e-mailben) köteles azt a szállító felé jelezni, amelynek tartalmaznia kell a rendelés számát, a számla sorszámát és a vásárlás napját is. A szállító címét a fenti 1. pont tartalmazza.

A terméket az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni, az összes tartozékával együtt, és a számlát is mellékelni kell.

Amennyiben az írásbeli értesítést a határidő lejártát megelőzően feladták, azt határidőn belül megtett joggyakorlásnak kell tekinteni.

A szállító köteles a vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli értesítést követő 30 napon belül visszatéríteni. A szállító kizárólag a teljes vételárat téríti meg, és csak abban az esetben, ha a termék sértetlen és a csomag hiánytalan. A termék bármely hibájából vagy a csomagolás sérüléséből eredő költséget a vevő köteles viselni, és levonásra kerül a vételárból. Ezek a díjak a termék helyreállítására, az okozott károk kijavítására szolgálnak.

A szerződéstől való elállás esetén a vevő köteles viselni a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket, ezért javasolt a terméket ajánlott/tértivevényes levélként, értékbiztosítással visszaküldeni. Ezen kívül a vevő nem köteles semmilyen költséget viselni, ide nem értve, ha a szállító a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő hiba, kár esetén felmerülő igényt érvényesít. A fentiektől eltérően, ha a szállító cseretermékkel teljesít, a szerződéstől való elállás esetén a visszaküldéssel kapcsolatos költségeket a szállító vállalja megfizetni.

Minden más kérdésben a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet (2014. június 13-tól a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

b) A szállító elállási joga
A szállító a kiszállítás megkezdésének időpontjáig elállhat a szerződéstől abban az esetben, ha a termék nem áll rendelkezésre, vagy a termék árában jelentős változás állt be. A szállító az elállás közlését megelőzően köteles a további teendőket illetően kapcsolatba lépni a vevővel.
 

7. A vevő személyes adatainak védelme

A megrendelés kitöltésével és beküldésével a vevő beleegyezését adja ahhoz, hogy szállító a vevő személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mai cím) gyűjtse és kezelje. A személyes adatok gyűjtése és kezelése elsődlegesen a szerződés teljesítését szolgálja, valamint hogy a vevő jövőbeni megrendeléseit megkönnyítse. Amennyiben a vevő beleegyezik, a szállító jogosult a vevő részére telefonon vagy e-mailben híreket, ajánlatokat, reklámokat megküldeni, felajánlhatja a részére, hogy piackutatásban vegyen részt. A személyes adatokat a szállító nem továbbítja harmadik személy részére azzal a kivétellel, hogy statisztikai célra kerülhetnek továbbításra az adatok azzal a feltétellel, hogy minden, a vevővel kapcsolatos, vele összefüggésbe hozható információ törlésre kerül. A szállító által gyűjtött és kezelt adatokban az adatokban történt változást, vevő kérése át kell vezetni. A személyes adatok gyűjtésére, kezelésére vonatkozó, vagy a fentiek szerinti kereskedelmi célú megkereséshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a szállító részére küldött e-mail útján, vagy telefonon.


8. Záró rendelkezések

A szállító a jelen weboldalon található termékek kizárólagos forgalmazója Magyarországon, ezért a jelen weboldalon felsorolt termékek értékesítése, a szállító előzetes írásbeli jóváhagyása és/vagy szerződés megkötése nélkül tilos.

A szállító által használt és a termékeken feltüntetett logó és elnevezés védjegy oltalom alá tartozik, ezért azok engedély nélküli, részleges vagy teljes felhasználása a védjegy oltalom megsértésének minősül.

A jelen szerződési feltételek a szállító és a vevő között létrejött minden szerződésre érvényesek.

A szállító fenntartja magának a jogot a jelen szerződési feltételek megváltoztatására. A megváltozott szerződési feltételeket a http://www.irobot.hu weboldalon illetve az üzletkötés helyén kell közzétenni legalább 1 hónappal az új szerződési feltételek hatályba lépését megelőzően.

A jelen szerződési feltételekben közölt összes információt úgy kell tekinteni, hogy azokat a weboldalat meglátogató, valamint azon rendelést leadó vevő, felhasználó ismeri, és elismeri.
 

 
 
 


A Robotok Atyja: az ideális gép nem nézhet ki úgy, mint egy ember.

A legtöbb ember számára az iRobot vállalat, mint robot porszívók gyártója ismert. Kevésbe ismert, hogy ezen logóval ellátott robotok...

11.08.2014
minden újdonság

Roomba 681

Roomba 681Roomba 681 programozható takarítással teszi lehetővé, hogy a lakása minden nap a tisztaságtól ragyogjon, különösebb erőfeszítések nélkül.

összes termék

2x Virtuális fal Dual Mode

2x Virtuális fal Dual ModeMinden Roomba típussal kompatibilis virtuális fal, használható 500, 600, 700, 800, 900-as sorozatokhoz.

összes termék
 
 
A termék a kosárba került
Kosárba