Általános szerződési feltételek - Certus Mercatus Kft.

 
    termékek
 

1. A szállító adatai:

A szállító:
Certus Mercatus Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park u. 3.)

A szállító Áfa köteles tevékenységet végez.

Cégjegyzékszám: 13-09-167866
Cég adószáma: 24322414-2-13
(A továbbiakban: szállító)
Email: info@cm-group.hu

Hivatalos szerviz, ahova a kifogásokat, illetve igényérvényesítést be lehet jelenteni:
START-METÁL Plus Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
iRobot Szerviz Budapest
1149 Budapest Egressy út 96-98 fsz.1.

Cégjegyzékszám: 04-09-006351
Cég adószáma: 13289603-2-04
Tel.: +3630 214 24 26
Email: szerviz@robotdoki.hu


2. A termékek megrendelése

a) Rendelés
A http://www.irobot.hu weboldalon található termékek a szállító által Magyarországon forgalmazott termékek listája. A szállító nem garantálja, hogy a termékek azonnal rendelkezésre állnak. A leadott rendelés alapján értesítjük a vevőinket, hogy az adott termék rendelkezésre áll-e. A megrendelés leadásáról haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolást küldünk. Amennyiben nem kapott visszaigazoló e-mailt, kérjük jelezze felénk a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A megrendeléshez a vevőnek ki kell választania a kívánt terméket, megfelelően ki kell töltenie a megrendelői nyomtatványt, és az elküldés gomb megnyomásával el kell küldenie a megrendelést. A megrendelés leadásához nem szükséges előzetes vagy egyéb regisztráció. Az elküldött megrendelés adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül. A megrendelés egyúttal a termék lefoglalására is szolgál.

A vevő ellenőrizheti a termék vételárát. A weboldalon található árak az ÁFA-t tartalmazzák, de nem foglalják magukba a kiszállítás költségét.

Amennyiben a megrendelés összértéke eléri a 30.000,- Ft-ot (ÁFA-val együtt), a kiszállítás ingyenes. A kiszállítási díjat és minden egyéb esetlegesen felmerülő díjat feltüntetésre kerül a megrendelés leadása előtt. A kiszállítási díjat és az esetleges további díjakat a termék ellenértékének megfizetésekor kell, ugyanolyan módon, megfizetni.

b) Megrendelés törlése
Mielőtt a megrendelés véglegesítésre kerül, mind a vevő, mind pedig a szállító, indokolás nélkül törölheti a rendelést. Amennyiben a szállító már megküldte a rendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolást a vevő részére, a megrendelés nem kerülhet törlésre, illetve ebben az esetben a vevő köteles a szállító minden ebből eredő költségét megtéríteni. A megrendeléstől való elállásra a 6. pont vonatkozik.
Egyébként a felek írásban eltérő törlési kondíciókban is megállapodhatnak.
 

3. Az adásvételi szerződés megkötése, szállítási feltételek

a) A szerződés megkötése
Az adásvételi szerződés a vevő által leadott rendelés szállító általi elfogadásával jön létre, a rendelést véglegesítő e-mail megküldésével („a rendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolás”) vagy telefonon. A rendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolás a rendelés tartalmát, különösen a termék típusát, darabszámát, a vételárat és a kiszállítás díját, a szállítás módját és feltételeit és az egyéb lényeges feltételeket tartalmazza.
Az adásvételi szerződés a fenti tartalommal megküldött visszaigazolással jön létre, amely a felek közötti írásbeli szerződésnek minősül.

b) Kiszállítási idő
A megrendelt termék a rendelkezésre állástól, illetve a szállító működésétől függően a lehető legrövidebb időn belül, a véglegesítést tartalmazó visszaigazolást követően 1-5 munkanapon belül, postai úton vagy a szállító által kiválasztott szolgáltató útján, kerül kiszállításra. Amennyiben a szállítási határidő ennél hosszabb, a vevő erről, valamint a várható szállítási időtartamról értesítést kap. A termék legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 30 napon belül kiszállításra kerül. A termék akkor minősül kiszállítottnak, amikor a terméket a vevő, a megrendelésben szereplő címen átvette.

c) A kiszállítás módja
A kiszállításról a szállító gondoskodik Magyarország egész területén. A kiszállítással megbízott társaság a DPD. A kiszállítás költségeit tartalmazza a megrendelés, a megrendelés visszaigazolása, valamint a megrendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolás is. A küldemény tartalmazza a használati útmutatót is.

d) A termék átvétele
A vevő köteles a terméket az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni. Amennyiben a csomagolás sérült, a kiszállításkor a kiszállító cég/kézbesítő jelenlétében kell nyilatkozatot tenni, vagy jegyzőkönyvet felvenni a sérülésről, amely tényt a kiszállító is igazolni köteles.

A jegyzőkönyv alapján a vevő megfelelő kedvezményben részesül, vagy egy új terméket kap a sérült helyett. A szállítási dokumentum aláírásával a vevő elismeri, hogy a terméket átvette, az megfelelően kiszállításra került, valamint igazolja, hogy a termék sértetlen állapotban került kiszállításra. Ezért kérjük, ellenőrizze a csomagolást és a terméket, mielőtt aláírja a szállítási dokumentumot.

e) A vevő és a szállító közötti kommunikáció
A vevő és a szállító közötti kommunikáció kizárólag e-mailben lehetséges kivéve, ha a szerződéses feltételek ettől eltérően rendelkeznek, vagy ha a felek közösen, ettől eltérően állapodtak meg. Központi e-mail címünk: info@cm-group.hu, és a válaszadás is e-mailben történik. A válaszadás történhet eltérő e-mailcímről is.
 

4. A fizetési feltételek és termékek tulajdonjogáról való rendelkezés

a) A termékek vételárának megfizetése
A termék vételárának megfizetése egyetlen módon történik: a vételár a kiszállításkor, készpénzben, utánvéttel, a kiszállítás helyén, magyar forintban fizetendő.

b) Tulajdonlás
A termék mindaddig a szállító tulajdonában marad, amíg a vevő, a kiszállításkor a teljes vételárat meg nem fizette.

c) Számlázás
Szállító köteles a vételárról és az esetleges kiszállítási díjról, a kiszállítást és a fizetést követő 5 munkanapon belül számlát kiállítani, és azt a vevő részére megküldeni.
 

5. Jótállás és jogérvényesítés –a termék hibája esetén a felelősségi szabályok

a) Jótállási idő
A termék jótállási ideje a vevő által történő átvétellel, a szállítási dokumentumok aláírásával kezdődik. A termékekre a jótállási idő 2 év. A jótállás nem vonatozik olyan termékekre (vagy tartozékukra), amelyek a használat következtében elhasználódnak. Ezekben az esetekben a termék rövidebb élettartama, elhasználódása nem vehető hibaként figyelembe. A jótállás csak a termék gyártáskor, a gyártás során keletkező hibájára, valamint a szállítás során keletkező sérülésre vonatkozik. Kérjük, az első használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el a jótállási feltételeket és a használati útmutatót, és a használat során szigorúan tartsa be az abban foglalt tájékoztatást, így pl. tartsa be a karbantartásra és a tisztításra vonatkozó előírásokat, és minden esetben az útmutató szerint használja a terméket. Amennyiben nem tartja be a rendszeres karbantartási és tisztítási előírásokat, vagy egyébként nem a használati útmutatónak megfelelően használja a terméket, az a jótállás elvesztéséhez vezethet.

A fenti kötelező jótállás mellett a vevő jogosult, a hiba észlelését, felismerését követő megfelelő időn belül (általánosságban 2 hónap), de nem később, mint a kézbesítést követő 2 éven belül a Polgári Törvénykönyv (6:163.§) szerinti szavatossági jogait érvényesíteni. A vevő ezen felül jogosult a hiba miatt keletkező kárának megtérítését is követelni, ha kára keletkezett.

b) Jótállási/Szavatossági igény
Amennyiben a jótállási időn belül a termék meghibásodik, és a hiba nem a rendeltetésellenes használat következménye, vagy azt nem a vevő okozta, hanem maga a termék hibája, a vevő jogosult a jótállási/szavatossági időtartamon belül jótállási/szavatossági igényt érvényesíteni.

c) Az igényérvényesítés folyamata
Igényérvényesítéssel a fent említett szervizhez kell fordulni (fenti 1. pont). A terméket az eredeti csomagolásban, vagy megfelelő szállításra alkalmas csomagolásban, a számlával és a szállítási dokumentumokkal együtt kell a szervizhez elvinni, vagy elküldeni.  

d) Az igényérvényesítés kezelése
A szerviz kiértékeli az igényérvényesítés megfelelőségét a termék hibájára vonatkozóan, amelyet követően a vonatkozó jogszabályok szerint, telefonon vagy e-mailben, értesíti a vevőt arról, hogy mi a jótállási/szavatossági igény érvényesítés esetén az eljárás (elsődlegesen kijavítás vagy csere). Ezt követően a vevő átveheti a szervizben a megjavított árut, vagy az a szállító által kiküldésre kerül. A bejelentett hiba orvoslását, ide értve a javítást is, szükségtelen késlekedés nélkül, az igénybejelentést követő vagy a termék szervi általi átvételét követő (- amelyik a későbbi -) 30 napon belül el kell végezni kivéve, ha a szállító és a vevő ettől eltérően állapodnak meg. Javítás esetén a termékre vonatkozó jótállás/szavatosság az eredeti időpontban jár le. Amennyiben a szállító (és/vagy a szerviz) egy új, csereterméket bocsát a vevő rendelkezésére, a vevőnek a fentiekkel azonos jogai keletkeznek, és a jótállás/szavatosság időtartama újrakezdődik.
 

6. Elállás a szerződéstől

a) A vevő elállásra való jogosultsága
A vevőnek, indoklás nélkül joga van elállni a szerződéstől a termék átvételét követő 8 munkanapon (2014. június 13-tól 14 napon) belül.

A fentiektől eltérően a vevő nem jogosult a fenti elállási jogával élni, ha

     a termék vételára, illetve díja a pénzpiac szállító által nem irányítható ingadozásától függ, továbbá
     a termék a vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a vevő utasításai alapján vagy kifejezett
     kérésére állítottak elő.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, írásban (levélben vagy e-mailben) köteles azt a szállító felé jelezni, amelynek tartalmaznia kell a rendelés számát, a számla sorszámát és a vásárlás napját is. A szállító címét a fenti 1. pont tartalmazza.

A terméket az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni, az összes tartozékával együtt, és a számlát is mellékelni kell.

Amennyiben az írásbeli értesítést a határidő lejártát megelőzően feladták, azt határidőn belül megtett joggyakorlásnak kell tekinteni.

A szállító köteles a vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli értesítést követő 30 napon belül visszatéríteni. A szállító kizárólag a teljes vételárat téríti meg, és csak abban az esetben, ha a termék sértetlen és a csomag hiánytalan. A termék bármely hibájából vagy a csomagolás sérüléséből eredő költséget a vevő köteles viselni, és levonásra kerül a vételárból. Ezek a díjak a termék helyreállítására, az okozott károk kijavítására szolgálnak.

A szerződéstől való elállás esetén a vevő köteles viselni a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket, ezért javasolt a terméket ajánlott/tértivevényes levélként, értékbiztosítással visszaküldeni. Ezen kívül a vevő nem köteles semmilyen költséget viselni, ide nem értve, ha a szállító a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő hiba, kár esetén felmerülő igényt érvényesít. A fentiektől eltérően, ha a szállító cseretermékkel teljesít, a szerződéstől való elállás esetén a visszaküldéssel kapcsolatos költségeket a szállító vállalja megfizetni.

Minden más kérdésben a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet (2014. június 13-tól a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

b) A szállító elállási joga
A szállító a kiszállítás megkezdésének időpontjáig elállhat a szerződéstől abban az esetben, ha a termék nem áll rendelkezésre, vagy a termék árában jelentős változás állt be. A szállító az elállás közlését megelőzően köteles a további teendőket illetően kapcsolatba lépni a vevővel.
 

7. A vevő személyes adatainak védelme

A megrendelés kitöltésével és beküldésével a vevő beleegyezését adja ahhoz, hogy szállító a vevő személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mai cím) gyűjtse és kezelje. A személyes adatok gyűjtése és kezelése elsődlegesen a szerződés teljesítését szolgálja, valamint hogy a vevő jövőbeni megrendeléseit megkönnyítse. Amennyiben a vevő beleegyezik, a szállító jogosult a vevő részére telefonon vagy e-mailben híreket, ajánlatokat, reklámokat megküldeni, felajánlhatja a részére, hogy piackutatásban vegyen részt. A személyes adatokat a szállító nem továbbítja harmadik személy részére azzal a kivétellel, hogy statisztikai célra kerülhetnek továbbításra az adatok azzal a feltétellel, hogy minden, a vevővel kapcsolatos, vele összefüggésbe hozható információ törlésre kerül. A szállító által gyűjtött és kezelt adatokban az adatokban történt változást, vevő kérése át kell vezetni. A személyes adatok gyűjtésére, kezelésére vonatkozó, vagy a fentiek szerinti kereskedelmi célú megkereséshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a szállító részére küldött e-mail útján, vagy telefonon.


8. Záró rendelkezések

A szállító a jelen weboldalon található termékek kizárólagos forgalmazója Magyarországon, ezért a jelen weboldalon felsorolt termékek értékesítése, a szállító előzetes írásbeli jóváhagyása és/vagy szerződés megkötése nélkül tilos.

A szállító által használt és a termékeken feltüntetett logó és elnevezés védjegy oltalom alá tartozik, ezért azok engedély nélküli, részleges vagy teljes felhasználása a védjegy oltalom megsértésének minősül.

A jelen szerződési feltételek a szállító és a vevő között létrejött minden szerződésre érvényesek.

A szállító fenntartja magának a jogot a jelen szerződési feltételek megváltoztatására. A megváltozott szerződési feltételeket a http://www.irobot.hu weboldalon illetve az üzletkötés helyén kell közzétenni legalább 1 hónappal az új szerződési feltételek hatályba lépését megelőzően.

A jelen szerződési feltételekben közölt összes információt úgy kell tekinteni, hogy azokat a weboldalat meglátogató, valamint azon rendelést leadó vevő, felhasználó ismeri, és elismeri.
 

 
 
 


Roomba Combo R111840

Roomba Combo R111840Eredeti ár: 129 999 Ft

Exkluzív termék

Okos robotporszívó és felmosó robot egyben, tökéletes kisebb lakások takarítására.

összes termék

Cseretáska tiszta alap

Cseretáska tiszta alap

összes termék
 
 
A termék a kosárba került
Kosárba